沧溟的拼音,沧溟的近反义词,沧溟是什么意思

 • cāng
 • míng

沧溟读音

 • 读音:cāng míng
 • 注音:ㄘㄤ ㄇ一ㄥˊ
 • 结构:沧(左右结构)溟(左右结构)

沧溟的意思

词语解释:

1.大海。
2.苍天,高远幽深的天空。

引证解释

⒈ 大海。

《汉武帝内传》:“诸仙玉女,聚居沧溟。”
唐元稹《侠客行》:“此客此心师海鲸,海鲸露背横沧溟。”
清谭嗣同《报贝元徵》:“一泛沧溟,即晕眩呕噦,不能行立。”
赵朴初《忆江南》词之八:“青藏雪,到此出沧溟。”

⒉ 苍天,高远幽深的天空。

元郑光祖《周公摄政》第一折:“天地为盟,上有沧溟。”
明无名氏《鸣凤记·二相争朝》:“边城尘土暗沧溟,勒石燕然未有人。”
清陈梦雷《登屴崱峰》诗之二:“泉归洞壑声闻静,天入沧溟法界空。”

国语词典

大海。

词语翻译

网络解释

沧溟 (游戏《古剑奇谭二》人物)

 • 沧溟是在上海烛龙研发的单机游戏《古剑奇谭二:永夜初晗凝碧天》中登场的虚拟角色,由刘明珠配音。
 • 流月城城主,外表美丽苍白,性情外柔内刚。被束缚于矩木枝干一百多年,用自身魂魄之力孵化灵蝶。为了将心魔砺罂以“冥蝶之印”术法封印,耗尽所有灵魂之力,最终消散于天地间。
 • 沧溟 (词语释义)

 • 沧溟,汉语词汇。
 • 拼音:cāng míng
 • 意为苍天、大海,
 • 沧溟造句

  • 大鹏一日同风起,扶摇直上九万里,假令风歇时下来,犹能簸却沧溟水。
  • 距今六千年前,沧溟大陆上连年的兵戈扰攘终于愈演愈烈,最终爆发。
  • 假令风歇时下来,犹能簸却沧溟水。
  • 令狐沧溟如骨鲠在喉、芒刺在背。
  • 笑望沧溟千军破,策定乾坤算因果。无觉无惧轻生死,非鬼非神似疯魔。三天两觉。
  • 青州古城,西连岱岳,东瞰沧溟,南对三山联翠、障城如屏画,北有二水绕流、抱城如?月。
  • 沧溟夜面无表情的揉着穆乐乐的柔发,穆乐乐舒舒服服的窝在沧溟夜怀里。
  • 蓦然间,闻人轩觉得,并不是一个人尘世孤行,听闻所言,忆及乍临沧溟所在之地,那是一湾清潭,潭中樱花绚烂艳丽,凄清冷寒。
  • 乘万物于胸,散尽愁心,气盛沧溟,神剑随形,风行水上,三剑合一,一气化三清。
  • 墟墓兴衰宗庙饮,斯人千古不磨心。涓流积至沧溟水,拳石崇成泰华岑。易简功夫终久大,支离事业竟浮沉。欲知自下升高处,真伪先须辨只今。

  沧溟相关词语

  1 沧海横流
  沧海:指大海;横流:水往四处奔流。海水四处奔流。比喻政治混乱,社会动荡。
  2 沧海遗珠
  出自《新唐书·狄仁杰传》:“仲尼称观过知仁,君可谓沧海遗珠矣。”
  3 沧沧凉凉
  沧凉。
  4 沧浪客
  唐 杜甫 《惜别行送向卿进奉端午御衣之上都》诗:“卿到朝廷说老翁,漂零已是沧浪客。” 清 曹寅 《北行杂诗》之十五:“满坐沧浪客,从谁借酒兵?”
  5 沧浪天
  沧浪天是一个汉语词汇,意思是引证解释犹言苍天。
  6 沧凉
  寒凉;寒冷。 宋 梅尧臣 《送秀州海盐知县李寺丞》诗:“沧凉朝日近,紫翠晚山尖。” 宋 苏轼 《浴日亭》诗:“已觉沧凉苏病骨,更烦沆瀣洗衰颜。”
  7 沧波
  释义:碧波。
  8 沧海一鳞
  【示例】殷谦杂文集《画骨》:“避免灾难的唯一途径就是爱,因为伟大的爱意是一切力量的源泉,是人类区别于野蛮动物的标志,是人类走向文明,是社会走向健康的肯定指向。为自己的时候也想想他人,要明白公共福利才是伟大的事业,仁爱和容忍、怜悯和慈善才是伟大的事业,而相比之下那些只为自己好过的商业买卖不过是巫山片云,沧海一鳞。不要为了金钱就把占有和毁灭当做快乐的事业,不要通过对他人的蔑视以及对上帝的亵渎来满足自己的肉体,安妥自己的灵魂。”
  9 沧浪亭
  沧浪亭于1982年列为江苏省文物保护单位,2000年作为《世界文化遗产苏州古典园林增补项目》被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,2006年被国务院列为第六批全国重点文物保护单位。
  10 沧沧
  沧沧,是汉语词汇,解释为凉爽的意思。
  11 沧洲
  滨水的地方。古时常用以称隐士的居处。
  12 沧海客
  沧海客,汉语词语,指航海者,见清蒲松龄《聊斋志异·罗刹海市》。
  13 沧浪子
  指隐逸者。 唐 王昌龄 《悲哉行》:“若非沧浪子,安得从所愿。” 唐 皎然 《访陆处士羽》诗:“莫是沧浪子,悠悠一钓船。”
  14 沧州酒
  沧州酒是一个汉语词语,读音是cāng zhōu jiǔ,是指清 代 沧州 所出名酒。传说品质十分优异,饮至极醉,也不过四肢畅适,恬然高卧而已,与常酒大不相同。

  大家在问

  沧 字的笔顺写法

  沧 字的笔顺怎么写

  1、在汉语字典中“ 沧 ”字共有7画,笔顺写法是:点 点 提 撇 捺 横折钩 竖弯钩
  2、沧的笔顺写法图解:
  3、动画演示:

  溟 字的笔顺写法

  溟 字的笔顺怎么写

  1、在汉语字典中“ 溟 ”字共有13画,笔顺写法是:点 点 提 点 横撇/横钩 竖 横折 横 横 点 横 撇 点
  2、溟的笔顺写法图解:
  3、动画演示:

  “沧”“溟”的其他同音字笔顺问答

  相关查字

  • 拼音:míng
  • 拼音:cáng
  • 拼音:cāng
  • 拼音:cāng
  • 拼音:míng
  • 拼音:míng
  • 拼音:míng
  • 拼音:míng
  • 拼音:cāng
  • 拼音:mìng